BIOMETRY

W obiegu funkcjonuje bardzo wiele różnych biometrów. Proste i złożone o różnej tematyce.
Biometr jako pomocnicze narzędzie do pomiarów radiestezyjnych jest ważny. Cechy dobrego biometru to prosta i nie udziwniona grafika, czytelność, merytoryczna poprawność treści.
Postanowiliśmy na początku udostępnić za darmo w formie plików pdf kilka biometrów, które mogą się przydać. Nie wykluczamy większej ilości publikowanych biometrów.

BIOMETR DO TYCZENIA WODY • BIOMETR SYMPATII • BIOMETR PROSTY • BIOMETR DO BIOCENOTYCZNEJ OCENY TERENU • BIOMETR DO POMIARU KOLORÓW RADIESTEZYJNYCH • Biometr terapeutyczny do pomiaru niedoboru lub nadmiaru witamin

BIOMETR DO TYCZENIA WODY

Jest to klasyczny biometr liniowy zaprojektowany prze Jakuba Zemłę. Adresowany dla tych, którzy zajmują się tyczeniem ujęć wodnych. Z czarnej centralnej kropki do wzmacniania sygnału wyprowadzonych jest 7 równoległych podziałek, od góry:

  1. z podstawowym widmem kolorów radiestezyjnych – przydatne przy wyszukiwaniu wody
  2. do mierzenia mocy w systemie SRW w zakresie pozwalającym na pomiar silnych promieniowań do 300° SRW – cieki podziemne z dobrą woda zazwyczaj zaczynają się powyżej 90SRW
  3. do określania głębokości zalegania warstwy wodonośnej
  4. do określania wydajności w l/min oraz m³/godz. Uwaga – przy określaniu wydajności należy założyć określoną średnicę oraz długość filtra.
  5. do określania jakości wody, a zwłaszcza stopnia skażenia bakteriologicznego
  6. do określania stopnia zawartości jonów żelaza i manganu wyrażonych w mg/l
  7. do określania rodzajów podłoża poszczególnych warstw.

Dodatkowo w lewym dolnym rogu ściągawka ułatwiająca przeliczanie jednostek wydajności.

BIOMETR SYMPATII

Dla każdego kto rozumie zasadę działania PRAWA SYMPATI.

Biometr ma skalę rozszerzoną w taki sposób że po lewej stronie oznaczone są wpływy negatywne w procentach o wartościach ujemnych a po prawej wpływy pozytywne w procentach o wartościach dodatnich. Po środku skali jest „0” czyli stan neutralny.

BIOMETR PROSTY

To najbardziej tradycyjny biometr stosowany w naszym Stowarzyszeniu. Opracowany pierwotnie przez Ewę Wilczyńską, udoskonalony przez Witolda Znamierowskiego a następnie przez Jakuba Zemłę. Jest podstawowym i wielofunkcyjnym narzędziem. Z czarnej centralnej kropki do wzmacniania sygnału wyprowadzonych jest 6 równoległych podziałek, od góry:

1. Z podstawowym widmem kolorów radiestezyjnych – przydatne przy określaniu jakości wibracji.

2. Ze skalą do pomiaru sil witalnych, pomocną przed przystąpieniem do badań oraz przy długotrwałych pracach radiestezyjnych.

3. Ze skalą do określania wrażliwości radiestezyjnej

4. Ze skalą do pomiaru natężenia radiacji w strefach mierzonej w SRW/m2

5. Ze skalą do pomiaru mocy radiacji zadrażnień mierzonej w SRW

6. Ze skalą procentową rozszerzoną o miana ujemne i miana dodatnie

BIOMETR do biocenotycznej oceny terenu

Opracowany pierwotnie przez Jerzego Woźniaka i Witolda Piaseckiego. Udoskonalony w 2007 roku przez Witolda Piaseckiego o Jakuba Zemłę. Poszerzony wówczas został o tekstowe dookreślenie poszczególnych kategorii biocenotycznej przydatności terenu.

Biometr genialny w swojej prostocie i bardzo przydatny. Zamiast czarnej kropki oznaczone w środku miejsce na zrobienie niewielkiego otworu (maleńki okrąg) w celu lepszego poboru informacji o badanym terenie.

Na uwagę zasługuje lewa strona biometru z mianami do pomiaru miejsc mocy.

 

BIOMETR DO POMIARU KOLORÓW RADIESTEZYJNYCH

Opracowany przez Jerzego Woźniaka i Witolda Piaseckiego.

Biometr genialny w swojej prostocie. Na uwagę zasługuje bezbarwna skala z kolorami radiestezyjnymi. Twórcy uważali że kolory radiestezyjne nie są aż tak powiązane z kolorami jakie widzimy. Druga ciekawostka tego biometru jest poszerzony na obwodzie obszar koloru białego i szarego. Kolejna ciekawostką jest mniejszy okrąg, tzw. precyzer przeznaczony do wyszukiwanie czystego koloru białego przy „wstarajaniu” ekranów radiestezyjnych. Pierwotnym zastosowaniem tego biometru było właśnie wskazywanie stopnia wstrojenia i skutecznego działania ekranów.

Biometr ma wewnątrz dużego okręgu, wewnątrz precyzera i na obwodzie precyzera niewielkie kółka które po wydrukowaniu należy przedziurawić. Otwory muszą mieć średnicę 1 mm. Są to miejsca na przepływ informacji.

 

 

Biometr terapeutyczny do pomiaru niedoboru lub nadmiaru witamin

Opracowany przez Jerzego Woźniaka i Witolda Piaseckiego.

Biometr genialny w swojej prostocie. Na uwagę zasługuje bezbarwna skala z kolorami radiestezyjnymi. Twórcy uważali że kolory radiestezyjne nie są aż tak powiązane z kolorami jakie widzimy. Druga ciekawostka tego biometru jest poszerzony na obwodzie obszar koloru białego i szarego. Kolejna ciekawostką jest mniejszy okrąg, tzw. precyzer przeznaczony do wyszukiwanie czystego koloru białego przy „wstarajaniu” ekranów radiestezyjnych. Pierwotnym zastosowaniem tego biometru było właśnie wskazywanie stopnia wstrojenia i skutecznego działania ekranów.

Biometr ma wewnątrz dużego okręgu, wewnątrz precyzera i na obwodzie precyzera niewielkie kółka które po wydrukowaniu należy przedziurawić. Otwory muszą mieć średnicę 1 mm. Są to miejsca na przepływ informacji.

 

 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw