Biuletyny Informacyjne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji

UWAGA!

nowE numery biuletynu 1/2023 i 2/2023 JUŻ dostępnE

Stowarzyszenie wydaje biuletyny informacyjne. Nie odbywa się to regularnie ze względu na brak systematycznie dopływających tekstów. Te biuletyny, które się ukazały zawierają niewątpliwie ciekawe teksty do przeczytania których zachęcamy.

Wewnętrzny regulamin i zasady jakie obowiązywać będą redakcje oraz autorów są następujące:

  1. Zawartość i treść artykułów musi być powiązana z zagadnieniami radiestezyjnymi;
  2. Dostęp do publikowania w biuletynie ma każdy, kto czuje potrzebę  prezentowania swoich poglądów i przygotuje materiały do edycji.
  3. Redakcja zapewnia możliwość do publikowania tekstów kontrowersyjnych bez jakiejkolwiek cenzury ze strony Redaktora lub Zarządu SRR.
  4. Odpowiedzialność za słowo pisane będzie zgodna z zasadami Prawa Prasowego i odpowiedzialności cywilnej.
  5. Zamieszczenie tekstu w biuletynie nie oznacza że Redaktor czy Stowarzyszenie utożsamia się z poglądami autorów. Celem jest pokazanie różnorodności zapatrywań na radiestezję i wymiana doświadczeń bez ich oceny.

Ocenom i wyrażaniu odmiennych poglądów służy rubryka „teksty polemiczne”. Zachęcam do pisania tekstów polemicznych lub nawiązujących do artykułów. Publiczne i jawne wyrażanie odrębnego zdania może być inspirujące i skłaniać do  refleksji oraz własnych przemyśleń. Jest poza tym uczciwe i kształtuje dobre obyczaje. Każdy będzie miał prawo do polemiki.

Jeśli masz tekst który chcesz opublikować zapraszamy. Prosimy o kontakt.

Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany zakupem biuletynu czy to w formie papierowej czy elektronicznej bardzo proszę o wpłacenie symbolicznej kwoty w formie darowizny. 

  • biuletyn w formie pliku pdf 15zł 
  • biuletyn w formie papierowej 25 zł (wyjątkiem jest Biuletyn 2/2023 o historii skali SRW w cenie 20zł)

W tytule proszę wpisać „darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji – biuletyn informacyjny”.

Rachunek bankowy:  Millennium Bank

PL 20 1160 2202 0000 0000 3617 0483

Poniżej informacje o dostępnych biuletynach:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw