Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro
01-048 Warszawa
Budynek Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

tel. 503 076 119 • 606 779 575

e-mail: srr@radiesteci.pl

Rachunek bankowy: Millennium Bank
PL 20 1160 2202 0000 0000 3617 0483

REGON: 010111513
NIP: 9511815340
KRS: 0000124092

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw