Opis zawodu radiesteta

DEDYKOWANY RADIESTETOM I ICH KLIENTOM

W różny sposób można definiować radiestezję i zawód radiestety. Po raz pierwszy na potrzeby współczesnego rynku pracy został szczegółowo opisany zawód radiesteta a członkowie Naszego Stowarzyszenia mają w tym swój niekwestionowany udział. Pracowała nad tym spora grupa ludzi, w tym wielu członków SRR.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis zawodu zawiera szereg cennych informacji, między innymi: dane identyfikacyjne zawodu, opis zawodu, zadania zawodowe i wymagane kompetencje, odniesienie do sytuacji na rynku pracy, odniesienie do Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności / Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO), źródła informacji o zawodzie, oraz słownik pojęć radiestezyjnych użytych do opisania zawodu.
Publikujemy ten materiał również z tego względu, że definiuje on bardzo wiele spraw do tej pory znanych ale nie dopowiedzianych jednoznacznie. W związku z tym może to być materiał pomocny nie tylko na potrzeby rynku pracy ale poprzez fakt określania zadań zawodowych, umiejętności i kompetencji oraz słownika terminów radiestezyjnych, porządkuje metodologicznie, i merytorycznie wiele tematów. Jest to również materiał dedykowany potencjalnym klientom radiestetów, mogącym oczekiwać określonych standardów świadczonych usług od kwalifikowanych radiestetów.

Autorzy:

  • Maria Kowalczyk – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
  • Michał Pfeffer – Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, Warszawa
  • Jakub Zemła – Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, Warszawa

Recenzenci:

  • Jan Mackiewicz – Honorowy Prezes Warmińsko Mazurskiego Cechu Naturoterapeuów
  • Piotr Smażyński – Honorowy Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, Warszawa

Ewaluatorzy:

  • Robert Fleischer – Terapia Szkolenie Doradztwo. RIF, Olsztyn.
  • Irena Stiasna – Honorowy Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, Warszawa

Oraz nasi ankietowani, którzy muszą niestety pozostać anonimowi, ale my wiemy kto i im serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw