Szkolenia

Studium Radiestezji działające przy Stowarzyszeniu (dawniej Studium Radiestezji i Ochrony Środowiska) prowadzi szkolenia zawodowe w zakresie radiestezji i bioenergoterapii. Zakres szkolenia uwzględnia rzemieślnicze zawodowe standardy wymagań egzaminacyjnych na stopień czeladnika w zawodzie radiesteta i w zawodzie bioterapeuta. Zajęcia w zakresie radiestezji umożliwiają profesjonalne wykonywanie ekspertyz radiestezyjnych mieszkań, działek, wytyczania ujęć wody, zabezpieczania mieszkań i budynków przed szkodliwymi wpływami takimi jak: cieki wodne (żyły wodne), promieniowanie uskoków geologicznych, promieniowania sieciowe, złóż mineralnych oraz przed innymi źródłami promieniowania. A tym samym rozwiązywanie problemów w otaczającej przestrzeni energetycznej. Zajęcia w zakresie bioenergoterapii pozwalają na odczuwanie ciała energetycznego człowieka, lokalizację stref zaburzeń energetycznych, ustalanie przyczyn powstawania tych zaburzeń i poprzez stosowanie wielu technik, których uczymy, na przywracanie stanu równowagi energetycznej. Te umiejętności pozwalają pomagać ludziom w wielu trudnych sytuacjach wspierając ich energią życiową.
sepatator
sepatator

ETAP 1 - KURS PODSTAW RADIESTEZJI

Rozpoczynamy nabór na Etap 1 szkolenia w zakresie PODSTAW RADIESTEZJI

Planowane terminy w 2022 roku:

 • 5 i 6 listopada 2022
 • 19 i 20 listopada 2022
 • 3 i 4  grudnia 2022
 • 17 i 18 grudnia 2022

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz wpłacania zaliczek w wysokości 300 zł na rachunek bankowy:  Millennium Bank PL 20 1160 2202 0000 0000 3617 0483 

Tytułem: „ETAP 1 – KURS PODSTAW RADIESTEZJI – IMIE NAZWISKO”

Program szkolenia (do pobrania) obejmuje łącznie 80 godzin nauki. Koszt całego szkolenia to 1200 zł.

Szkolenie będzie prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Smoczej 27 pok. 207 w Warszawie 
Zajęcia prowadzimy w weekendy, rozpoczynając o godz. 10:00

Po Etapie 1 szkolenia  możliwa jest kontynuacja zawodowego szkolenia specjalistycznego w zakresie:

 • radiestezji środowiska
 • bioenergoterapii i radiestezji terapeutycznej
sepatator

ETAP 3A - SZKOLENIE ZAWODOWE W ZAKRESIE
BIOENERGOTERAPII

3 ETAP, PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE BIOENERGOTERAPII

 3 etap szkolenia praktycznego w zakresie radiestezji środowiska.

Program szkolenia obejmuje łącznie 30 godzin praktycznej nauki, podczas którego najlepsi bioenergoterapeuci, Mistrzowie ze środowiska Warszawskiego pokażą swój warsztat pracy, podzielą się wiedzą i zainspirują Was do pracy różnymi metodami.

TERMINY oraz WYKŁADOWCY:

 • 12 listopada – Mistrz Marek Wysocki
 • 13 listopada – Mistrz Waldemar Wodzyński
 • 26 listopada – Mistrz Jerzy Strączyński
 • 27 listopada – Mistrz Marek Kalwoda
 • 10 grudnia – Mistrz Leszek Zdrojewski
 • 11 grudnia – Mistrzyni Jaga Rey

 

UCZESTNICTWO

Kurs dedykowany jest dla osób które:

 • ukończyły w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Radiestezji  2 etap szkolenia
 • posiadają przygotowanie w zakresie bioenergoterapii poświadczone szkoleniami obejmującymi min. 120 godzin
 • posiadają kwalifikacje rzemieślnicze (tytuł czeladniczy lub mistrzowski)

ZAPISY

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy kierować do organizatora Jakuba Zemły drogą mailową, na adres: radiestezja@radiestezja.waw.pl lub telefonicznie: +48 503 076 119  oraz wpłacania zaliczek w wysokości 300zł .

KOSZT SZKOLENIA

Koszt całego szkolenia wynosi 1300 zł.

Wszystkie opłaty przyjmujemy wyłącznie przelewem.

Rachunek bankowy: Millennium Bank PL 20 1160 2202 0000 0000 3617 0483

Tytułem: „ETAP 3 – BIOENERGOTERAPIA – Imię Nazwisko”

MIEJSCE SZKOLENIA

Warszawa, ul. Smocza 27,  sala 105.

Zajęcia prowadzimy w weekendy, rozpoczynając o godz. 10:00

sepatator

ETAP 3B - SZKOLENIE ZAWODOWE W ZAKRESIE
RADIESTEZJI ŚRODOWISKA

3 ETAP, PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE RADIESTEZJI ŚRODOWISKA

 3 etap szkolenia praktycznego w zakresie radiestezji środowiska.

Szkolenie będzie przebiegało indywidualnie lub w maksymalnie 4 osobowych grupach. Zajęcia będą prowadzić doświadczeni radiesteci, którzy albo zabiorą Was na ekspertyzę lub zaproszą na zajęcia praktyczne o określonej tematyce, ewentualnie zgłębicie pod kątem praktycznym jakieś zjawisko radiestezyjne.

WYKŁADOWCY:

W programie znajdą się zajęcia praktyczne z:
• Radiestezyjnej oceny pomieszczeń
• Stosowania odpromienników w celu neutralizacji oddziaływań geopatycznych
• Radiestezyjnej oceny terenu
• Tyczenia punktu pod ujęcie wody
• Zajęcia doszkalające techniki pomiarowe
• Neutralizacja oddziaływań geopatycznych na etapie budowy domu za pomocą kamieni
• I inne przydatne w pracy radiestety

Szkolenie obejmuje 30 godzin praktycznych. Jedni tę ilość przerobią bardzo szybko a innym może to zająć dłużej. Wszystko zależy od Waszej dyspozycyjności i elastyczności.

TERMINY:

TRWA NABÓR

UCZESTNICTWO

Szkolenie przeznaczone jest dla:
• osób, które kończyły w Stowarzyszeniu szkolenie 2-semestralne w zakresie Radiestezji Środowiska
• osób szkolące się w innych ośrodkach po udokumentowaniu min 120 godz. szkolenia w zakresie radiestezji oraz po zakwalifikowaniu się

Każdy zakwalifikowany uczestnik kursu otrzyma Tabelę/Indeks, w której będzie wpisywać wykaz odbytych zajęć  praktycznych, rodzaj zajęć i z kim je wykonywał. Tabela/indeks będzie podstawą do dopuszczenia Was do egzaminu  końcowego i do rozliczenia waszych nauczycieli. 

ZAPISY

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy kierować do organizatora Jakuba Zemły drogą mailową, na adres: radiestezja@radiestezja.waw.pl lub telefonicznie: +48 503 076 119

KOSZT SZKOLENIA

 

Koszt szkolenia wynosi 1200 zł płatne w trzech ratach: 

 • 1 rata – przed rozpoczęciem 
 • 2 rata – po 10 godzinach zajęć praktycznych 
 • 3 rata – po 20 godzinach zajęć praktycznych 

Wszystkie opłaty przyjmujemy wyłącznie przelewem.

Rachunek bankowy: Millennium Bank PL 20 1160 2202 0000 0000 3617 0483

MIEJSCE SZKOLENIA

Warszawa, ul. Smocza 27, pok. 207 lub sala konferencyjna.

 

sepatator

Program szkoleniowy SRR

1 ETAP: PODSTAWY RADIESTEZJI TERAPEUTYCZNEJ I RADIESTEZJI ŚRODOWISKA

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu radiestezji terapeutycznej i środowiskowej. Łącznie 80 godz. lekcyjnych w tym 34h teorii, 30h praktyki i 16h własnych zadań rzemieślniczych. Szczegółowy program (plik: Program – 1 etap)

2 ETAP: SZKOLENIE ZAWODOWE – FAKULTATYWNIE

Szkolenie jest kontynuacją 1 etapu i wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę. Odbywa się dwutorowo w dwóch specjalizacjach przygotowujących do wykonywania zawodu radiesteta i zawodu bioterapeuta.

  • „Bioenergoterapia i radiestezja terapeutyczna”. Przygotowanie
   zawodowe na stopień czeladnika w zawodzie bioenergoterapeuta. Łącznie 64
   godziny, w tym 38 godzin zajęć praktycznych. Szczegółowy program (plik:
   Program – 2 etap A)
  • „Radiestezja środowiska”. Przygotowanie zawodowe na stopień
   czeladnika w zawodzie radiesteta. Łącznie 160 godzin, w tym 128 godzin
   zajęć praktycznych. Szczegółowy program (plik: Program – 2 etap B)

Warunkiem podjęcia szkolenia jest ukończenie 1 Etapu szkolenia w SRR
lub innych organizacjach zawodowych. Absolwenci otrzymają dyplom
ukończenia kursu bioenergoterapii lub radiestezji zawodowej.

3 ETAP: SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Odbywa się w wybranym wcześniej kierunku i prowadzone jest przez mistrza. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach i polegają na ugruntowaniu wcześniej zdobytej wiedzy i weryfikacji przez mistrza. Ilość godzin 48.
Kto może uczestniczyć w naszych szkoleniach
Studium realizuje program w czasie trzech semestrów zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy dodatkowo mają możliwość uczestniczyć w zajęciach warsztatów szkoleniowych, seminariach naukowo-dyskusyjnych oraz praktykach zawodowych.
W pierwszym etapie szkolenia może wziąć udział każdy zainteresowany, kto cechuje się wrażliwością na otaczający go świat. W trakcie szkolenia uczestnik jest wielokrotnie weryfikowany przez instruktorów radiestezji na zajęciach praktycznych.
W dalszych etapach uczestniczą kandydaci, który wykazali się dobrymi rezultatami w praktycznym stosowaniu wiedzy radiestezyjnej i uzyskali pozytywną opinię opiekuna grupy. Mogą w nim wziąć udział również osoby, które odbyły szkolenie z radiestezji w innych placówkach szkoleniowych, a chcą rozszerzyć swoje umiejętności.
W zajęciach warsztatowych mogą uczestniczyć osoby zainteresowane mające podstawy teoretyczne z tematu warsztatu, a chcące rozszerzyć umiejętności praktyczne.
W seminariach naukowo-dyskusyjnych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani aktualnym tematem.

sepatator

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw