Szkolenia

Studium Radiestezji działające przy Stowarzyszeniu (dawniej Studium Radiestezji i Ochrony Środowiska) prowadzi szkolenia zawodowe w zakresie radiestezji i bioenergoterapii. Zakres szkolenia uwzględnia rzemieślnicze zawodowe standardy wymagań egzaminacyjnych na stopień czeladnika w zawodzie radiesteta i w zawodzie bioterapeuta. Zajęcia w zakresie radiestezji umożliwiają profesjonalne wykonywanie ekspertyz radiestezyjnych mieszkań, działek, wytyczania ujęć wody, zabezpieczania mieszkań i budynków przed szkodliwymi wpływami takimi jak: cieki wodne (żyły wodne), promieniowanie uskoków geologicznych, promieniowania sieciowe, złóż mineralnych oraz przed innymi źródłami promieniowania. A tym samym rozwiązywanie problemów w otaczającej przestrzeni energetycznej. Zajęcia w zakresie bioenergoterapii pozwalają na odczuwanie ciała energetycznego człowieka, lokalizację stref zaburzeń energetycznych, ustalanie przyczyn powstawania tych zaburzeń i poprzez stosowanie wielu technik, których uczymy, na przywracanie stanu równowagi energetycznej. Te umiejętności pozwalają pomagać ludziom w wielu trudnych sytuacjach wspierając ich energią życiową.
sepatator
sepatator

PLAN SZKOLEŃ SRR NA 2023 ROK

Etap 1 – Kurs podstaw radiestezji terapeutycznej i radiestezji środowiska:

 • 23 i 24 września
 • 14 i 15 października
 • 4 i 5 listopada
 • 25 i 26 listopada

Etap 2B – Kurs zawodowy radiestezji środowiska

 • 20 i 21 maja
 • 3 i 4 czerwca
 • 24 i 25 czerwca
 • 15 i 16 lipca
 • 5 i 6 sierpnia

Etap 2A –  Kurs zawodowy bioenergoterapii i radiestezji terapeutycznej

sepatator

ETAP 2A - szkolenie w zakresie BIOENERGOTERAPII I RADIESTEZJI TERAPEUTYCZNEJ

Rozpoczynamy nabór na Etap 2A szkolenia w zakresie BIOENERGOTERAPII I RADIESTEZJI TERAPEUTYCZNEJ

Celem szkolenia jest opanowanie materiału zgodnego ze standardami na stopień czeladnika w zawodzie bioenergoterapeuta. Łącznie 160 godzin, w tym połowa to 80 zajęcia wykładowe i praktyczne a drugie 80 godzin to własna udokumentowana praca uczestnika kursu w ramach zadań własnych.

Szczegółowy program (plik: Program – etap 2a )

Warunkiem podjęcia szkolenia jest ukończenie 1 Etapu szkolenia w SRR lub innych organizacjach zawodowych. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia kursu radiestezji zawodowej.

Planowane terminy:

 • 16 i 17 września
 • 7 i 8 października
 • 28 i 29 października
 • 18 i 19 listopada
 • 9 i 10 grudnia

Cena kursu wynosi 1600zł.

Zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 400 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 

Millennium Bank PL 20 1160 2202 0000 0000 3617 0483 

Tytułem: „ETAP 2A – KURS BIOENERGOTERAPII I RADIESTEZJI TERAPEUTYCZNEJ – JESIEŃ 2023 – IMIĘ NAZWISKO”

Zapisy na kurs przyjmuje:  Jakub Zemła  tel. +48 503 076 119; e-mail: radiestezja@radiestezja.waw.pl.

Szkolenie będą prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Smoczej 27 pok. 207 w Warszawie 
Zajęcia prowadzimy w weekendy, rozpoczynając o godz. 10:00

Serdecznie zapraszamy.

sepatator

ETAP 1 - KURS PODSTAW RADIESTEZJI

Rozpoczynamy nabór na Etap 1 szkolenia w zakresie PODSTAW RADIESTEZJI

Kurs jest początkiem 3 etapowego szkolenia, które na dalszych etapach może być kontynuowane jako:
 • Radiestezja terapeutyczna i bioenergoterapia (2A) lub/i
 • Radiestezja środowiska (2B)

Celem szkolenia jest:

 • przyswojenie podstawowych pojęć, zasad i praw radiestezyjnych przydatnych w życiu codziennym,
 • opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem radiestezyjnym,
 • umiejętność rozpoznawania miejsc patogennych i stymulujących,
 • wdrożenie BHP potrzebnego przy pracy radiestezyjnej i bioterapeutycznej,
 • nauczenie podstawowych i praw zasad radiestezyjnych a w konsekwencji radiestezyjnego myślenia o otaczającej rzeczywistości.
 • stworzenie mocnych fundamentów do przyszłego szkolenia zawodowego.

Szkolenie obejmuje łącznie 80 godzin, w tym: zajęć teoretycznych (34 godz.), praktycznych (30 godz.) oraz (16 godz.) udokumentowanej pracy uczestnika kursu w ramach zadań własnych. Szczegółowy program znajduje się pod linkiem: https://www.radiesteci.pl/wp-content/uploads/2022/09/Etap-1-Podstawy-radiestezji-w-SRR-80-godzinv1.pdf

Absolwenci otrzymają dyplom/zaświadczenie odbycia kursu umożliwiające dalsze szkolenie zawodowe.

Zapisy na kurs przyjmuje: Jakub Zemła  tel. +48 503 076 119; e-mail: radiestezja@radiestezja.waw.pl  

Szkolenie będzie prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Smoczej 27 pok. 207 w Warszawie.
Zajęcia prowadzimy w weekendy, rozpoczynając o godz. 10:00

Planowane terminy:

 • 23 i 24 września
 • 14 i 15 października
 • 4 i 5 listopada
 • 25 i 26 listopada

Cena kursu wynosi 1350zł.

Zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 300 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 

Millennium Bank PL 20 1160 2202 0000 0000 3617 0483 

Tytułem: „KURS PODSTAW RADIESTEZJI – JESIEŃ 2023 – IMIĘ NAZWISKO

Zapraszam

 

JAKUB ZEMŁA – Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

tel. +48 503 076 119

sepatator

ETAP 2B - KURS ZAWODOWY RADIESTEZJI ŚRODOWISKA

Rozpoczynamy nabór na Etap 2B szkolenia w zakresie RADIESTEZJI ŚRODOWISKA

Celem szkolenia jest opanowanie materiału zgodnego z przygotowaniem do egzaminu na stopień czeladnika w zawodzie radiesteta. Łącznie 160 godzin, w tym ponad połowa to zajęcia praktyczne. Szczegółowy program (plik: Program – etap 2b )

Warunkiem podjęcia szkolenia jest ukończenie 1 Etapu szkolenia w SRR lub innych organizacjach zawodowych. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia kursu radiestezji zawodowej.

Planowane terminy:

 • 20 i 21 maja
 • 3 i 4 czerwca
 • 24 i 25 czerwca
 • 15 i 16 lipca
 • 5 i 6 sierpnia

Cena kursu wynosi 1600zł. Zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 400 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 

Millennium Bank PL 20 1160 2202 0000 0000 3617 0483 

Tytułem: „ETAP 2B – KURS RADIESTEZJI ŚRODOWISKA – WIOSNA 2023 – IMIĘ NAZWISKO”

Zapisy na kurs przyjmuje:  Jakub Zemła  tel. +48 503 076 119; e-mail: radiestezja@radiestezja.waw.pl.

Szkolenie będzie prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Smoczej 27 pok. 207 w Warszawie 
Zajęcia prowadzimy w weekendy, rozpoczynając o godz. 10:00

sepatator

Program szkoleniowy SRR

1 ETAP: PODSTAWY RADIESTEZJI TERAPEUTYCZNEJ I RADIESTEZJI ŚRODOWISKA

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu radiestezji terapeutycznej i środowiskowej. Łącznie 80 godz. lekcyjnych w tym 34h teorii, 30h praktyki i 16h własnych zadań rzemieślniczych. Szczegółowy program (plik: Program – 1 etap)

2 ETAP: SZKOLENIE ZAWODOWE – FAKULTATYWNIE

Szkolenie jest kontynuacją 1 etapu i wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę. Odbywa się dwutorowo w dwóch specjalizacjach przygotowujących do wykonywania zawodu radiesteta i zawodu bioterapeuta.

  • „Bioenergoterapia i radiestezja terapeutyczna”. Przygotowanie
   zawodowe na stopień czeladnika w zawodzie bioenergoterapeuta. Łącznie 64
   godziny, w tym 38 godzin zajęć praktycznych. Szczegółowy program (plik:
   Program – 2 etap A)
  • „Radiestezja środowiska”. Przygotowanie zawodowe na stopień
   czeladnika w zawodzie radiesteta. Łącznie 160 godzin, w tym 128 godzin
   zajęć praktycznych. Szczegółowy program (plik: Program – 2 etap B)

Warunkiem podjęcia szkolenia jest ukończenie 1 Etapu szkolenia w SRR
lub innych organizacjach zawodowych. Absolwenci otrzymają dyplom
ukończenia kursu bioenergoterapii lub radiestezji zawodowej.

3 ETAP: SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Odbywa się w wybranym wcześniej kierunku i prowadzone jest przez mistrza. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach i polegają na ugruntowaniu wcześniej zdobytej wiedzy i weryfikacji przez mistrza. Ilość godzin 48.
Kto może uczestniczyć w naszych szkoleniach
Studium realizuje program w czasie trzech semestrów zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy dodatkowo mają możliwość uczestniczyć w zajęciach warsztatów szkoleniowych, seminariach naukowo-dyskusyjnych oraz praktykach zawodowych.
W pierwszym etapie szkolenia może wziąć udział każdy zainteresowany, kto cechuje się wrażliwością na otaczający go świat. W trakcie szkolenia uczestnik jest wielokrotnie weryfikowany przez instruktorów radiestezji na zajęciach praktycznych.
W dalszych etapach uczestniczą kandydaci, który wykazali się dobrymi rezultatami w praktycznym stosowaniu wiedzy radiestezyjnej i uzyskali pozytywną opinię opiekuna grupy. Mogą w nim wziąć udział również osoby, które odbyły szkolenie z radiestezji w innych placówkach szkoleniowych, a chcą rozszerzyć swoje umiejętności.
W zajęciach warsztatowych mogą uczestniczyć osoby zainteresowane mające podstawy teoretyczne z tematu warsztatu, a chcące rozszerzyć umiejętności praktyczne.
W seminariach naukowo-dyskusyjnych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani aktualnym tematem.

sepatator

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw