Ekspertyzy domów, mieszkań i innych pomieszczeń:

Zakres badania obejmuje:

  • Rozpoznanie przebiegu zadrażnień geopatycznych. Radiesteta wykonuje swoje badanie na miejscu. Podczas badania określa przebieg zadrażnień wskazując je na miejscu w badanych pomieszczeniach, określa ich mierzalne parametry. Wskazuje zakres stref korzystnych lub neutralnych. Następnie wynik badań dokumentuje w postaci planu lub szkicu. Przyjmuje się że plan mieszkania lub domu posiada zazwyczaj właściciel, tak więc radiesteta powinien taki plan od klienta otrzymać. W trakcie badania unikaj rozmów z radiestetą, gdyż może to zdekoncentrować radiestetę, lub sugestywnie wpłynąć na jego wynik pracy. Cierpliwie poczekaj aż skończy badanie.
  • Analizę i ocenę rozkładu promieniowań. Po naszkicowaniu radiesteta omawia z klientem zbadany rozkład promieniowań w zastawieniu z rozplanowaniem funkcji mieszkalnych. Omawia jego wpływ oraz szkodliwość na miejsca stałego przebywania domowników (łóżka, miejsca wypoczynku, miejsca nauki, stanowiska pracy). To jest czas by wspólnie przedyskutować sytuacje wynikającą z badania oraz Twoich obserwacji jako klienta.
  • Wnioski i zalecenia. Z badania radiestezyjnego powinny wynika konkretne i praktyczne wnioski do poprawy Twoich codziennych warunków życia lub pracy. Spodziewać się należy, że o ile będzie taka potrzeba radiesteta zaleci Ci przesunięcie miejsca spania, miejsca wypoczynku lub stanowiska pracy w inny korzystny rejon. Czasami zarekomenduje Ci zainstalowanie ekranu radiestezyjnego neutralizującego szkodliwe promieniowania). Warto wiedzieć, że radiesteta nie jest architektem wnętrz i nie urządzi Ci na nowo mieszkania, a jedynie wskaże miejsca korzystne rekomendowane pod poszczególne funkcje mieszkalne.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw