Oceny radiestezyjne działek z wyznaczeniem najlepszego miejsca pod zabudowę i wypoczynek

Ten rodzaj usługi można wykonać w dwojaki sposób:
1. Uproszczony w formie konsultacji radiestezyjnych. Ten rodzaj usługi polecamy wówczas gdy:

  • Działka jest przed zakupem i nie ma potrzeby wykonywania pełnej, kosztownej dokumentacji radiestezyjnej.
  • Ma relatywnie dużą powierzchnie i jej badanie będzie zbyt kosztowne. Na dużym obszarze zazwyczaj znajdzie się strefa, którą doświadczony radiesteta bez większego problemu wyszuka.
  • Warunki zabudowy określają obowiązującą linie zabudowy lub wręcz narzucają lokalizację domu. Wówczas nie zbudujesz w innym miejscu nawet gdyby zalecenia radiestezyjne to rekomendowały.
  • Gdy posiadasz już prawomocną decyzje pozwolenia na budowę determinująca lokalizację.

W przypadku konsultacji radiesteta wskaże Ci rejon – strefę gdzie jest najkorzystniej wybudować dom i oznaczy ją w terenie palikami, które potem geodeta naniesie na mapę.
Od radiestety wówczas możesz oczekiwać porad co do przyszłej neutralizacji przyszłego domu, czy to metodami naturalnymi (za pomocą otoczaków) lub technicznymi za pomocą ekranów radiestezyjnych. Nie możesz oczekiwać natomiast planu z przebiegiem zadrażnień.

2. Dokładne badanie z wykonanie mapy radiacji terenu. Jest to badanie pracochłonne i o wiele kosztowniejsze. Efektem jest plan radiacji, który odzwierciedla przebieg zadrażnień z podaniem ich stopnia szkodliwości. Plan taki powstaje w oparciu o zakładaną przez radiestetów osnowę domiarową, odnoszącą się do mapy terenu. Pozwala to na późniejsze odwzorowanie wykonywanych badań radiestezyjnych zarówno na planie jak i w terenie.
Celowe jest wykonywanie takich opracowań wówczas gdy:

  • Mamy duży wpływ na przyszłą lokalizację domu i dopasowanie lokalizacji do najkorzystniejszej strefy.
  • Chcemy dopasować rozplanowanie funkcji mieszkalnych budynku do zidentyfikowanych stref korzystnych. Taki materiał powinien być materiałem wyjściowym dla architekta.

Od radiestety należy oczekiwać, że oprócz precyzyjnej mapy radiacji wskaże nam te najważniejsze rekomendowane miejsca pod łóżka, czy miejsca wypoczynku. Rozwinięciem tej usługi mogą być dodatkowe konsultacje z architektem na etapie projektowania.

POWRÓT

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw