Poszukiwanie zaginionych osób lub przedmiotów

Poszukiwanie zaginionych osób lub przedmiotów polega na identyfikacji miejsca w których znajdują się poszukiwanie osoby lub przedmioty.

Usługa jest realizowana przy zastosowaniu metod radiestezyjnych w terenie lub na odległość.

Prace z tej kategorii mogą obejmować identyfikowanie miejsc awarii w obrębie nieruchomości jak również określenie ryzyk z tym związanych.

Eksperci SRR mogą występować także w charakterze biegłych sądowych.

POWRÓT

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw